Velkommen til HF Rosenbækkens hjemmeside

Værd at vide om HF Rosenbækken og foreningens historie

 • Bankospil

  Banko i Vibelund HF

12-Maj-2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for HF Rosenbækken
Søndag d. 29/5 kl. 10.00
Sted: I haven på kontoret

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Valg af stemmeudvalg
4) Valg af formand
5) Information om fælleshusKun medlemmer af haveforeningen med ægtefælle/samlever har adgang til generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og der er kun 1 stemme pr. have.


På vegne af bestyrelsen

Formand Michael Tollak

04-Maj-2022

referat af bestyrelsesmøde den 3. maj 2022

01-Maj-2022

Hjertestarter i HF Rosenbækken

Casper have nr. 109 har stået for indsamling til en hjertestarter i HF Rosenbækken. Der var 7 haver der d. 24 april gik en rute for at samle penge ind til hjerteforeningen, hvis formål er at opsætte flere hjertestartere i Danmark. Derudover har flere medlemmer samt 1 firma doneret penge til hjerteforeningen. Indsamlingen og donationer har medført at vi får opsat en hjertestarter i HF Rosenbækken ganske gratis. Tusind tak til indsamlere, donationer og ikke mindst tak til Casper have nr. 109 for at have startet indsamlingen. Nærmere information om hjertestarteren følger

01-Maj-2022

Store problemer med vådservietter i pumpestationerne

27-April-2022

Grønne poser

Mangler du grønne poser til madaffald?
Bestyrelsen har fået nogle fra Renovationen. Poser kan afhentes på kontoret i åbningstiden tirsdage i lige uger mellem kl. 18 og 19

20-April-2022

Fælleshus

02-Marts-2022

Referat fra generalforsamling

22-Februar-2022

Kludder i kloakken

17-Februar-2022

Vejledning til kloaksystem med pumper - Information til medlemmerne

28-Januar-2022

Drifts og vedligeholdelsesvejledning for målerbrønd

Vejledning til medlemmerne i HF Rosenbækken vedrørende drifts og vedligehold for målerbrønde, sendt fra Odense Kommune.

12-Oktober-2021

Kontakt til Kloakmestre

Hvis man ikke har fået skrevet sig på listen til tilbud om tilslutning af kloakering samt vand, eller har spørgsmål angående tilbud, kan man kontakte kloakmestrene på nedenstående tlf + mail:

Kloak eksperten
tlf: 21976464
mail: mail@kloakeksperten.dk

M.J. Eriksen
tlf: 52212618
mail: bbl@mje.dk

Sydfyns kloak
tlf: 61281653
mail: mail@sydfynskloak.dk

02-August-2021

Ansøgning om tilslutning af kloakering

Dokument til udfyldning og udprintning

 • Skidtrunder 2022

  Opfølgning på hække lørdag d. 26. marts.
  Skidtrunde 2. juli
  Skidtrunde 1. oktober

 • Vand priser

  Aconto vand 2022 er der indbetalt 1280,00 kr pr have, svarende til 22 1/2 m3.
  Vand koster 53,28 m3.

 • Sommerfest d. 7 maj 2022

  Afsæt datoen for sommerfesten i HF Rosenbækken allerede nu. Der kommer nærmere information fra festudvalget

 • Renovation

  HF Rosenbækken sorterer affald som resten af kommunen. Der er opsat containere til pap/papir, glas/dåser, restaffald samt madaffald.
  Containerne står på P-pladserne på øst og vestsiden og er tilgængelige hele året.

  I månederne juni, juli og august bliver restaffalds containerne tømt hver mandag, og resten af sommerperioden hver anden mandag.

  Vi har haveaffalds-containere som kan benyttes af alle i havforeningen, de står henholdsvis på P-pladsen på vestsiden samt overfor toiletbygningen på østsiden. Containerne tømmes efter behov om tirsdagen. • Toiletter

  Toiletterne og udslagskummerne er åbne i hele sommerperioden. De bliver gjort rent af et firma, dog er det op til den enkelte at holde det pænt efter brug.

  Toiletterne bliver låst af i vinterperioden for at undgå frostskader, dog holdes udslagskummen åben.

  Sommerperioden starter samtidig med sommertid start og vinterperioden med vintertiden start.

 • De 4 arbejdsdage 2022 er:

  Lørdag den 26. marts

  Lørdag den 23. april

  Lørdag den 2. juli

  Lørdag den 1. oktober