Velkommen til HF Rosenbækkens hjemmeside

Værd at vide om HF Rosenbækken og foreningens historie

02-Juli-2021

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, der på generalforsamlingen er sket en procedure fejl.
Et medlem har, ved en fejl stemt via en fuldmagt, hvilket er i modstrid til §11.3 i foreningens vedtægter. Det er ikke tilladt at stemme til en generalforsamling via fuldmagt.
Den ugyldige stemme er blevet annulleret, men det ændrer ikke resultatet af de forslag, som var til afstemning på generalforsamlingen.
Bestyrelsen beklager fejlen, og vil udarbejde en procedure for det ikke gentager sig, ved fremtidige generalforsamlinger.
På bestyrelsens vegne.

Formanden Michael Tollak

01-Juli-2021

Ferie

Bestyrelsen holder ferie i ugerne 28, 29 og 30
Der kan ikke bestilles vurderinger eller laves handler i disse uger.
Kontoret er åbent første gang efter ferien tirsdag den 10. august

01-Juli-2021

Referat af bestyrelsesmøde den 30. juni 2021

30-Juni-2021

Referat fra ordinær generalforsamling 27. juni 2021

09-Juni-2021

Container til haveaffald på østsiden

Odense renovation vil ikke tømme containeren på østsiden, da der er nogen der har lagt en stor bunke jord i. Vi har bestilt en vognmand til at komme og tømme den inden weekenden. Det skal påpeges at det ikke er tilladt at fylde jord og andre ikke komposterbare produkter i containeren.

07-Juni-2021

Vedrørende skidtrunder

Til info er der skidtrunder d 4 juli og 2 oktober

26-Maj-2021

Handler med kolonihaver

Ønsker du at sælge dit kolonihavehus skal du kontakte formand Michael Tollak for at træffe aftaler.
Alt vedr. handler foregår således løbende ved behov og der kan ikke laves handler i kontortiden.

 • Foreningens nye traktor

 • Foreningens nye traktor

 • Foreningens nye traktor

 • Renovation

  HF Rosenbækken sorterer affald som resten af kommunen. Der er opsat containere til pap/papir, glas/dåser, restaffald samt madaffald.
  Containerne står på P-pladserne på øst og vestsiden og er tilgængelige hele året.

  I månederne juni, juli og august bliver restaffalds containerne tømt hver mandag, og resten af sommerperioden hver anden mandag.

  Vi har haveaffalds-containere som kan benyttes af alle i havforeningen, de står henholdsvis på P-pladsen på vestsiden samt overfor toiletbygningen på østsiden. Containerne tømmes efter behov om tirsdagen. • Toiletter

  Toiletterne og udslagskummerne er åbne i hele sommerperioden. De bliver gjort rent af et firma, dog er det op til den enkelte at holde det pænt efter brug.

  Toiletterne bliver låst af i vinterperioden for at undgå frostskader, dog holdes udslagskummen åben.

  Sommerperioden starter samtidig med sommertid start og vinterperioden med vintertiden start.

 • De 4 arbejdsdage 2021 er:

  Lørdag den 1. maj

  Lørdag den 19. juni

  Lørdag den 21. august

  Lørdag den 2. oktober