REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 25.maj 2021

 

Tilstede: Michael, Ole, Evald, Lone, Klaus og Kirsten

 1.    Kontoråbent og handler med haver

Kontoret åbner igen – første gang den 1. juni kl. 18-19.

Bestyrelsen har besluttet at kontoret i denne sæson er åbnet tirsdage i lige uger.

 

Som noget nyt kan havehandler IKKE foretages i kontortiden. Ved ønske om salg af kolonihavehus, skal formanden kontaktes for aftale om vurdering, handler mm.

 

Kontoret og bestyrelsen holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30.

 2.    Vandforbrug

Vi har brugt rigtig meget vand da vores vandledninger er gamle, hvilket har medført mange brud på ledningsnettet efter gravearbejdet. Mange brud er fundet, men med det store vandforbrug, må der være brud som ikke er opdaget. Bestyrelsen holder løbende øje med vandforbruget og hvis du observerer, at vandet løber et sted i Rosenbækken, så kontakt Ole.

 

Det er uafklaret hvornår det nye vandledningsnet kan tages i brug.

 3.    Præmiehaver 2021

Der udtages præmiehaver i H/F Roerskov den 19. juni (på arbejdsdagen). Hvis din have fik præmie i 2020 og du ønsker at være med til at udtage haver i Roersskov, så kontakt Evald for deltagelse.

 4.    Arbejdsdag den 19. juni.

Arbejdsdagens opgaver er planlagt. Se opslag på hjemmesiden og i tavlerne. Sidste tilmelding er søndag den 13. juni.

Husk at der er sommerfest efter arbejdsdagen.

 

 5.    Afleveringsforretning.

Når entreprenøren er færdig med gravearbejdet skal der laves afleveringsforretning. Michael har aftalt med Odense kommune at der laves en før gennemgang inden afleveringsforretningen. 

Har du i den forbindelse noget som du gerne vil have vurderet – ex. en ødelagt hæk – så skriv en mail til Michael, så vil han tage dette med til gennemgangen.

 

Dato for afleveringsforretningen er på nuværende tidspunkt ukendt.

 6.    Lukkede havegange

Havegangene 5,6,7 og 8 er lukket indtil videre. Michael er dialog med Odense Kommune om åbning af gangene.

 7.    Kloakering af fælles toiletbygninger

Det er aftalt med Odense Kommune at de betaler for tilslutningen af foreningens fællestoiletter. Tidspunktet for tilslutningen er ukendt.

 8.    Haveleje for 2021

Alle havelejere har nu betalt haveleje for 2021.

 9.    Generalforsamling 2021

Dato for ordinær generalforsamling 2021 bliver søndag den 27. juni kl. 10.

Grundet forsamlingsforbuddet afholdes generalforsamlingen udendørs i haven ved kontoret. Vi må udendørs være 500 forsamlet – indendørs er der et loft på 100 personer. Bestyrelsen har vedtaget at der kun må deltage 1 person pr have for at begrænse forsamlingen. 

Dagsorden udsendes senere – men reserverer datoen allerede nu.

 

10. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 15. juni kl. 19. (efter kontortid)

 

Vandforbrug HF Rosenbækken