REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 3. august 2021

Deltagere: Michael, Claus, Lone, Ole, Thy og Kirsten

1. Skilte på stierne i gang 1.

På gang 1 er der 40 havelodder som primært vender ud til 7 små stier. De får nu skilte med navne og havenumre så det er nemmere at finde vej for bl.a. redningskøretøjer.

De tre små stier vil tillige få et skilt med at de er gangstier.

Sti 3 vil få skilte med at den er en brandvej og at gennemkørsel ikke er tilladt.

 2.    Kloakering.

  • Odense Kommune har lavet skema til ansøgning om tilslutningstilladelse til kolonihavehuse samt vejledning information om dette.

HUSK at HF Rosenbækken har aftalt med Odense Kommune at alle ansøgningsskemaerne indsendes af formand Michael Tollak.

Skemaerne findes på vores hjemmeside. Hvis du ikke har mulighed for at printe ud kan det afhentes på kontoret i åbningstiden.               

  • Seneste udmelding fra Odense Kommune er, at der åbnes for det nye vandet/ kloakker kan tilsluttes primo september.
  • Stier og gange er der lavet del-afmelding på. Resterende veje og p-pladser afventer.
  • Da datoen for åbning af det nye vand/ kloakker nu nærmer sig, kan bestyrelsen få aftaler med nogle kloakmestre om arbejdet. Vi er dog – som alle andre for tiden- udfordret af travlhed i byggebranchen. Vi melder ud når vi ved nærmere.

 3.    Informationstavler.

Informationstavler reduceres så der kun er en på hver side af Falen. Tavler ved fællestoiletterne bibeholdes. Sker ved næste arbejdsdag.

 4.    Status fra kasser.

Lone gav en gennemgang af de forskellige konti.

 5.    Arbejdsgruppe til den nye pavillon.

På generalforsamlingen blev det besluttet at der skal bygges en pavillon. Vi efterlyser 2-3 medlemmer som vil være med til at udvælge hvilken type pavillon der skal bygges. Interessere kan kontakte Michael.

 6.    Arbejdsdage den 21. august 2021.

Året 3. arbejdsdag er den 21 august.

Opslag laves til hjemmesiden, Facebook og tavlerne.

 7.    Manglende hække og havelåger.

Reetablering af defekte hække efter gravearbejdet sker når gravearbejdet i forbindelse med kloakering og vand i haverne er lavet. Odense Kommune syner hække omkring årsskiftet – foråret 2022.

Bestyrelsen vil efterfølgende efterse manglende hække og havelåger i foråret 2022.

 8.    Have/ grønt containerne

Der må ikke fuldes jord i grønt/ have affaldscontainerne – så bliver de ikke tømt af renovationen.

En havelejer glemte dette – og vi måtte betale en vognmand for at få tømt containeren på Østsiden.

DET KOSTEDE FORENIGNEN 3880 KR.

 9.    Næste møde

Den 7. september kl. 19 i kontorbygningen.

 

Vandforbrug HF Rosenbækken