REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 5. oktober 2021

Mødedeltager: Michael, Lone, Erik og Kirsten.

 1.     Skidtrunden den 2. oktober

Det blev observeret, at mange hække ud mod gange/stier har fået vokseværk og igen er over 160 cm høj. Mange hække er indgroet med planter, som med deres blomster breder sig til andre hække på havegangen. Der udsendes ikke skidtbreve i denne omgang for dette.

Det henstilles, at de enkelte haveejere for hækken renset og klippet ned i passende højde.

 

Det er tidligere udmeldt at når kloakeringsarbejdet er overstået, går bestyrelsen en ekstra haverunde med fokus på hækkene. Vi vil se efter om de manglende hækplanter er plantet og om havelågerne er kommet op igen (husk synlige havenummer). Ved denne lejlighed vil vi se på hækhøjden. Vi forventer først at vi går denne runde i det tidlige forår 2022.

 

På gang 1 blev der også observeret parkerede biler på gange og stier samt trailere på P-pladsen. Der henstilles til at biler parkeres på P-pladser og trailere fjernes fra P- pladser og fællesområder. Husk at trailere må sættes ind på havelodderne.

 

Vendepladser skal holdes fri for biler så redningskøretøjer kan komme til.

 

Byggeaffald / materialer hører ikke hjemme på fællesområder og p-pladser. Det skal ind i haverne.

 

 2.      Nyt om kloakering.

Der er stadig intet nyt fra Odense Kommune.

 

De 52 havelodder som er tilmeldt fælleslisten er overgivet til de 2 kloakmestre, som vil give bud på arbejdet med vand/ kloak på de enkelte havelodder. De vil kontaktede enkelte haveejerne for en aftale.

 

Følgende haver er på listen:

2,3,5,9,19,20,21,27,28,30,31,33,35,37,42,45,46,50,52,59,60,61,68,69,72,77,81,83,90,91,93,103,111,113,114,115,117,118,119,120,126,127,129,132,134,138,141,142,145,146,147,150,151,156,166,171,172,175,176,177,178,180,182.

 

 3.     Lukning af vandet.

Vandet lukkes senest den 31. oktober ved skift fra sommer til vintertid (beslutningen er taget af generalforsamlingen og bestyrelsen kan ikke ændre denne).

Men vi kan jo være heldige, at Odense Kommune åbner for det nye vand inden 31. oktober.

 

4.     Arbejdsdage.

Vi har haft 4 arbejdsdage i år og mange arbejdsopgaver er blevet lavet og mange gode stunder opstået med hyggelige snakke, både under arbejdet og i pauserne. Tak for det til de mange som deltog.

 

Men rigtig mange har ikke deltaget – ca. 90 havelodder har snydt sig selv for denne oplevelse.

 

Hvis du gerne vil bidrage til fællesskabet, kan det nås endnu, da der stadig et par opgaver som trænger sig på:

  • Fliserne ved kontoret trænger til en grundig omgang (arbejde for 1 person).
  • På både Vest- og Østsiden skal der køres grus ud på gange og stier (3-4 mand på hver side af Falen)

 

Hvis du er interesseret kontakt Claus Ryge på telefon:  29 43 50 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandforbrug HF Rosenbækken