Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2022

 

H/F Rosenbækken

Referat af bestyrelsesmøde dem 13. september 2022

 

 1.     De nye procedurer ved færdigmeldelse af byggeri

De nye procedurer ved byggeansøgning og færdigmelding er nu beskrevet og tilgængelig på OHS-hjemmeside.

Suppleanterne Erik og Thy er bestyrelsen repræsentanter i forbindelse med færdigmelding af et byggeri i H/F Rosenbækken. Fra OHS kommer et kredsmedlem samt en ekstern ”assistent”.

Både Erik og Thy er blevet bedt om at være eksterne ”assistenter” ved færdigmeldinger i andre haveforeninger. Stort ros til dem begge for at have udført opgaven, som ”kontrollør” i Rosenbækken så tilfredsstillende, at kredsen gerne vil bruge dem som ”eksterne assistenter” i andre haveforeninger. Kredsen udbetaler honorar for opgaven.

 2.     Digitalisering af alle procedurer og arbejdsopgaver i OHS

Alle arbejdsopgaver i OHS bliver digitaliseret. Hvis man vil tale med  kredsbestyrelsen om tirsdagen, skal man være opmærksom på, der skal bestilles tid over OHS-hjemmesiden.

 3.     Prisstigninger

OHS har lavet nye prisstigninger, bl.a. 500 kr. på alle byggeansøgninger. Se alle gebyrerne på OHS-hjemmesiden og i vores tavler.

Vi arbejder på at opdatere Rosenbæk-hjemmesiden med alle de nye tiltag fra OHS – herunder gebyrer.

 

Gebyr for udeblivelse fra arbejdsdage. Der er stillet spørgsmål vedr. bestyrelsens kompetence til at træffe beslutningen om stigning på gebyret.

Dette er tjekket med juristen fra Kolonihavejura, som siger, at man som bestyrelse kan og skal vi tage ledelsesbeslutninger i forskellige forhold, som er til foreningens bedste.

Selv om GF har mandat til at fastlægge gebyrets størrelse, har bestyrelsen mandat til at træffe de beslutninger, som er nødvendige for foreningens drift – ind i mellem GF. Disse beslutninger kan, om nødvendigt, bekræftes ved GF efterfølgende.

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at fremadrettet at lave denne prisstigning, grundet de mange, der ikke deltager i fællesarbejdsdage. For det arbejde som ikke udføres på arbejdsdagene er vi nødsaget til at tilkøbe – og det er dyrt. De 500 kr. der pt. betales i gebyr for ikke at deltage i en arbejdsdag, hænger ikke sammen med det beløb vi skal betale som erstatning for arbejdskraften. Derfor stiger gebyret til 1000 kr. i 2023.

Men allerhelst ser bestyrelsen at der kommer flere medlemmer til arbejdsdagene, så vi får mere fællesskab og ikke så stort behov for at købe eksterne arbejdskraft.

 

 4.     Indbetaling af bygge-gebyr til OHS

Det er vigtigt, at når vi indbetaler byggesags-gebyret til OHS, at der på indbetalingen oplyses følgende:

  1. haveforeningen (H/F Rosenbækken)
  2. havenummeret der søges byggetilladelse til.

OHS  kan ikke give byggetilladelse før de ved ovenstående.

 5.     Aflæsning af vand.

H/F Roerskov har udarbejdet et program til elektronisk aflæsning af vandforbruget på de enkelte havelodder. Rosenbækken har fået lov til at bruge programmet.

Det betyder, at hver haveejer omkring 1. december skal aflæse og indsende vandforbruget. Der sendes mail / besked ud til medlemmerne om dette primo november.

 6.     Sten til opsætning ved toiletbygning på Vest- siden

Der opsættes sten ved toilettet på Vest- siden. (erstatning af pullerter). Området foran toiletter vil blive afspærret, så stenen kan placeres.

Et eksempel på en opgave, der ikke kan nås på en arbejdslørdag.

 7.     Skiltning på Øst- siden i forbindelse med aktiviteter på Dyrskuepladsen.

Dialogen med div. myndigheder foregår stadig, så intet er afklaret.

 8.     Årets sidste arbejdsdag den 1. oktober.

Der er stadig mulighed for tilmelding. Husk at det er sidste mulighed i år.

 9.     Evt.

Præmiefesten aflyses, da kun få af præmiemodtagerne havde mulighed for at komme.

 10.  Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 4. oktober kl. 18.