Referat af bestyrelsesmøde den 14. juni 2022

                                                       H/F Rosenbækken

Referat af bestyrelsesmøde den 14. juni 2022

 

 1.      Parkering Østsiden ved Dyrskuet

Der opsættes ikke kæder over cykelstien på vestsiden i år. Erfaringen er, at den fjernes og udefrakommende alligevel parkerer på området. Dyrskuet har opsat skilte med p-forbud.

Vi vil evaluere efter sommerferien og arbejde på en bedre løsning fremadrettet – evt. med beboerlicens til parkering. Det vil i så fald blive et forslag til generalforsamling 2023.

 2.      Adgang ved Tinderbox for beboere på Vestsiden

Bliver som i 2019: Der bliver åbnet ad cykelstien (Elsesminde), så der kan køres til P-pladserne i bil.

Der er mulighed for en rundvisning på Tinderbox pladsen. Se mere om Tinderbox og tilkørselsforhold i dokumentet ”Naboskriv”, som er sat op i tavlerne.

 3.      Havevandring / præmiehaver 2022

Vi har gået i Roerskov 10 juni.

Havekonsulenten kommer 22. juni i Rosenbækken for at udtage præmiehaver.

 4.      Skidtrunde

Vi går skidtrunde 2. juli, hvor der ses på hække, ukrudt i haverne, affald & materialer både i haver og på vores fællesarealer, trailere på P-pladser mm.

 5.      Arbejdsdag 2. juli

Årets 3. arbejdsdag er den 2. juli. Der kommer en liste over arbejdsopgaver i uge 25. Du/ I kan dog allerede nu tilmelde jer på Claus@hfrosenbaekken.dk eller SMS på tlf. 29435054.

 6.      Reminder vedr. salg af huse

Går du i salgstanker? – HUSK at al handel starter ved at bestyrelsen godkender om dit byggeri er lovligt opført og efterfølgende skal din have / bygninger vurderes – inden den sælges.

AL HENVENDELSE VEDR. HANDEL/ VURDERINGER FOREGÅR VIA BESTYRELSEN PÅ MAIL: Rosenbaekken@mail.com. Der er oplysninger om salg på  hjemmeside & i tavlerne. Eller kom på kontoret i åbningstiden.

 7.      Der findes pt. to Facebooksider som omhandler Rosenbækken haveforening.

Den Facebookside, hvor bestyrelsen laver opslag og svarer på spørgsmål, hedder

HF Rosenbækken.  Bestyrelsen modtager ikke klager over Facebook!

Såfremt man ønsker at klage, kan denne sendes på mail: Rosenbaekken@gmail.com eller afleveres skriftlig på kontoret, hvor vi altid er klar til en dialog med medlemmerne.

 8.      Trailere på P-pladser.

Der holder stadig trailere på P-pladserne. De skal fjernes hurtigst muligst.

 9.      Næste møde

16. august kl. 18

 

 

Information vedrørende Tinderbox – 2022. Hermed får du en kort information om Tinderbox, som afvikles i Tusindårsskoven fra torsdag d. 23. juni til og med lørdag d. 25. juni. Festivalens åbningstider er dagligt fra kl. 12.30 (13.30 om torsdagen) til 03.00. Der er musik fra en eller flere scener i hele perioden. Bemærk at der vil forekomme lydprøver onsdag d. 22. juni, også om aftenen. Vi bestræber os på at være færdige med lydprøverne så hurtigt som muligt, dog senest kl. 22.00. Der vil ligeledes forekomme lydprøver i dagene under afviklingen af festivalen. Disse startes tidligst kl. 09.00. Vi forventer op imod 50.000 festivalgæster pr. dag. Disse vil komme gående, cyklende, med shuttlebusser, i taxa eller egen bil. Derfor afspærrer vi af sikkerhedsmæssige og trafikmæssige årsager et stykke af Falen, således at vi undgår trafik direkte i forbindelse med festivalområdet. Trafikplanerne udarbejdes i samarbejde med Odense Kommune og Fyns Politi. I forbindelse med opbygningen af festivalen vil der fra ca. 14 dage før forekomme ekstra trafik på Falen. Tilsvarende kan der forekomme en del trafik i forbindelse med nedtagningen som anslås at tage ca. 1 uge. Fra torsdag d. 23. juni kl. 11.00 til søndag d. 26. juni kl. 04.00 lukkes Falen fra Kløvermosevej til Mågebakken. Det samme gælder for udkørsel på Falen fra Travbanevej. Fra Mågebakken kan man dreje til venstre ad Falen mod Sanderum Kirke og man kan ligeledes køre på Falen fra Dragebakken. Der vil være standsningsforbud 2-300 meter ned af Dragebakken, Mågebakken og Travbanevej i hele festivalperioden. På Elsesmindevej vil der fra d. 10. juni kl 08.00 til og med d. 29. juni kl. 23.59 være standsnings- og parkeringsforbud fra Kløvermosevej og til enden af vejen ved Odense Friluftsbad. Samme del af Elsesmindevej vil ligeledes være spærret for al trafik fra torsdag d. 23. juni kl. 08.00 indtil d. 26. juni kl. 08.00. Beboerkørsel vil naturligvis være tilladt. Har du et særligt ærinde inden for de afspærrede områder bedes du kontakte undertegnede, så vil jeg være behjælpelig med en løsning.Vi har som tidligere år valgt et lydsystem, som er meget retningsbestemt, og derfor primært vil ramme vores publikum. Vi måler kontinuerligt under hele festivalen, hvor højt vi spiller, så vi sikrer at vi holder os inden for de tilladte grænser for lydniveau. Vi er godt klar over, at en festival af denne størrelse kan være til gene for jer, der bor i nærheden af Tusindårsskoven og at I alle tre dage må leve med et lydniveau, der kan forstyrre nattesøvnen. Vi benytter Fyens Væddeløbsbane som overnatningssted for en del af vore gæster, men skal understrege at i vores regler for overnatning, tillader vi ikke at gæsterne medbringer musikanlæg, da campen udelukkende fungerer som et overnatningstilbud. Vi bestræber os på at lede gæsterne uden om beboede områder når de skal til og fra festivalpladsen. Vi håber at være til mindst mulig gene for Jer, og har I nogle spørgsmål vedr. festivalen og hvordan den vil påvirke jer, så er I velkomne til at skrive til undertegnede. Under festivalen og i dagene omkring (fra 20. juni), har du mulighed for at komme i kontakt med nabotelefonen, så vi kan hjælpe dig med at få løst evt. akutte problemer. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at invitere de nærmeste naboer i Dalum, Sanderum og Bolbro til en rundvisning på pladsen onsdag d. 22. juni kl. 17.30. Mødested ved hovedindgangen. Du kan holde dig opdateret med info på www.tinderbox.dk under menupunktet ”Naboer”. De bedste hilsner John Hr Hansen - john.hansen@tinderbox.dk