• Arbejdsdag 1/10

  Det var en rigtig våd arbejdsdag denne gang. Tusind tak til alle dem der kom og bidrog til en effektiv og hyggelig arbejdsdag.

 • Arbejdsdag 1/10

 • Arbejdsdag 1/10

  Det gamle fundament ved toiletbygningen på gang 1 blev hakket op

 • Arbejdsdag 1/10

  Der blev gjort klar til stenmel i pavillonen

19-September-2022

Arbejdsdag lørdag d. 1/10 kl. 10.00

Vi mødes ved den gamle legeplads på Vestsiden


Arbejdsopgaver:
 Rengøring af de grønne områder
 Samle skrald med gribetænger
 Male sten
 Færdiggørelse af indhegning til udslagskumme vedtoilet på Østsiden
 Fjernelse af beton ved gammelt toilet på Østsiden
 De vandhaner, som OK har afsat ekstra, afmonteres.
 Klippe hække
 Rense fliser ved kontoret
 Forplejning


Sidste tilmelding er mandag den 26 september, så der kan planlægges forplejning,indkøb og arbejdsopgaver.
Oplys gerne hvad du kan/vil bedrage med og tag evt. dit eget værktøj med.


Tilmeld dig til arbejdsdagen hos
Claus @hfrosenbaekken.dk

30-Juni-2022

Arbejdsdag d. 2 juli 2022

v Samle skrald med gribetænger (max 3 personer)
v Opsætte udslagskumme på Østsiden og koble den til kloak + vand
v Nedrivning af toiletbygning på østsiden
v Grundig rengøring af fællestoiletter
v Blomsterkummer ordnes
v Forplejning + salg af dåser og flasker
v Hækklipning
v Male blomsterkummer og sten
v Lave borde og bænke i pavillionen
v Male toiletbygningen på østsiden
v Opsætte toilet på østsiden

Husk at du også kan bage en kage til arbejdsdagen som dit bidrag.

Oplys gerne hvad du kan/vil bedrage med og tag evt. dit eget værktøj med.

OBS: Hvis du ikke kan deltage i en arbejdsdag har du mulighed for lave arbejdet en anden dag. Kontakt Claus I kan aftalte dag/ tid og opgave

Nyt initiativ: på arbejdsdage tilbydes at der bortkøres storskrald, da et medlem har tilbudt at køre med sin trailer. Orientering på arbejdsdagen.

19-Juni-2022

Arbejdsdage 2022

De 4 arbejdsdage 2022 er:

Lørdag den 26. marts

Lørdag den 23. april

Lørdag den 2. juli

Lørdag den 1. oktober

Arbejdsdag 26. marts 2022

Arbejdsdag lørdag 26. marts2022

Vi mødes kl. 10 ved den gamle legeplads på Vestsiden

Arbejdsopgaver:

v Rengøring af de grønne områder

v Samle skrald med gribetænger

v Rum til udslagskumme på Østsiden

v Nedrivning af toiletbygning på østsiden

v Nedtagning af tavle på Vestsiden

v Hæk ved traktorskur fjernes

v Rengøring af tavler

v Grundig rengøring af fællestoiletter og åbning af vandet

v Opsætning af skilte

v Blomsterkummer ordnes efter vinteren

v Forplejning

 

Sidste tilmelding er den 20 marts, så der kan planlægges forplejning, indkøb og arbejdsopgaver. Husk at du også kan bage en kage til arbejdsdagen som dit bidrag.

 

Oplys gerne hvad du kan/vil bedrage med og tag evt. dit eget værktøj med.

 

OBS: Hvis du ikke kan deltage i en arbejdsdag har du mulighed for lave arbejdet en anden dag. Kontakt Claus I kan aftalte dag/ tid og opgave.

 

OBS: Demonstration af hanerne i vandbrønde. Foregår ved kontoret

 

Nyt initiativ: på arbejdsdage tilbydes at der bortkøres storskrald, da et medlem har tilbudt at køre med sin trailer. Orientering på arbejdsdagen.

 

 

Tilmeld dig til arbejdsdagen hos 

 Claus @hfrosenbaekken.dk

 

 

 

Arbejdsdage 2021

 

Der er planlagt 4 arbejdsdage I 2021. Hvis Corona restriktioner forhindrer at vi samles, bliver arbejdsdagen aflyst. En erstatningsdato vil så blive udmeldt via Facebook, hjemmesiden og i tavlerne.

 

Arbejdsdage er alle lørdage og starter kl. 10 på P-pladsen på Vestsiden. Der vil for hver enkelt arbejdsdag komme nærmere oplysninger om tilmelding og opgaver.

 

De 4 arbejdsdage er:

vLørdag den 1. maj

vLørdag den 19. juni

vLørdag den 21. august

vLørdag den 2. oktober

 

 

Hvis du er forhindret i at deltage i en af arbejdsdage, så kan du altid vælge et udføre en af opgaverne en anden dag.  Dette kan aftales med bestyrelsen.

 

OBS: Jvf. en beslutning vedtaget på Generalforsamling 2019 vil haveloddet blive pålagt et gebyr på 500 kr., hvis man ikke deltager i fællesskabets arbejdsopgaver.

 

 

 • Arbejdsdag okt. 2020

  Endnu engang tusind tak for en produktiv og hyggelig arbejdsdag til de fremmødte. Vi fik sat stolper ved containerpladsen på østsiden, lavet hegn på vestsidens containerplads, gjort toiletterne hovedrent, samlet skrald i foreningen, klippet hæk, ordnet fliserne og mellem hækken ved kontoret, solcellerne og batterierne ved toiletterne blev tjekket. Josephine og Katharina sørgede for forplejningen.

 • Arbejdsdag okt. 2020

 • Arbejdsdag okt. 2020

  Se flere billeder i galleri 2020, eller klik på ovenstående link

 • Arbejdsdag august 2020

  Tusind tak for endnu en dejlig arbejdsdag. Vi fik sat stolper til hegn omkring containerpladsen på vestsiden. Malet blomsterkummer og ordnet fliserne og ukrudt ved toiletbygningerne på både vest og øst siden. Der blev gjort rent på kontoret og pudset vinduer. Toiletterne fik en grundig rengøring. Skrald rundt omkring foreningen blev samlet og der blev klippet hæk ved kontoret. Vi fik som sædvanligt grillet og hygget med kaffe og kage (tak for dejlig kage). Der var endnu engang flere gengangere, det er jo skønt, tak for det.

 • Arbejdsdag august 2020

  Se flere billeder i galleri 2020

05-Oktober-2020

arbejdsdag den 25. oktober 2020

Arbejdsdag den 25. oktober 2020

Arbejdsopgaver:
 Samle skrald med gribetænger
 Rude udskiftes i toiletbygning på Østsiden
 Flisebelægning foran traktorskuret
 Hegn omkring containerne på vestsiden
 Hegnsstolper ved container på østsiden
 Grundig rengøring af fællestoiletter
 Klipning af hæk
 Ordne omkring toiletbygninger og containerpladser
 Forplejning

Sidste tilmelding er den 18. oktober. Det er vigtigt at deadline overholdes, så der kan planlægges forplejning og indkøb af materialer. Husk at du også kan bage en kage til arbejdsdagen som dit bidrag.
Oplys hvad du gerne vil /kan bidrage med og tag evt. dit eget værktøj med. Der vil til de forskellige opgaver være max. antal deltagere, så ønsk gerne flere.
Hvis du er forhindret i at deltage på denne dag som er årets sidste arbejdsdag, så kontakt Evald for opgaver, der kan laves, når det passer dig.

Tilmeld dig til arbejdsdagen hos Evald på Evald@hfrosenbaekken.dk eller på tlf. 53337170

14-August-2020

arbejdsdag den 30. august 2020

Arbejdsopgaver:
 Rengøring af de grønne områder
 Samle skrald med gribetænger
 Vindfang i kontorbygningen males
 Rude udskiftes i toiletbygning på Østsiden
 Låge til traktorskur
 Flisebelægning foran traktorskuret
 Hegn omkring containerne
 Rengøring af fællestoiletter
 Ukrudt i hække
 Male og dekorere sten
 Ordne omkring toiletbygninger og containerpladser
 Forplejning
Sidste tilmelding er den 24. august. Det er vigtigt at deadline overholdes, så der kan planlægges forplejning og indkøb af materialer. Husk at du også kan bage en kage til arbejdsdagen som dit bidrag.
Oplys hvad du gerne vil /kan bidrage med og tag evt. dit eget værktøj med. Der vil til de forskellige opgaver være max. antal deltagere, så ønsk gerne flere.
Hvis du er forhindret i at deltage denne dag eller på årets sidste arbejdsdag den 25. oktober, så kontakt Evald for opgaver, der kan laves, når det passer dig.

Tilmeld dig til arbejdsdagen hos Evald på Evald@hfrosenbaekken.dk eller på tlf. 53337170

07-Juni-2020

Arbejdsdag d. 21 juni 2020

Arbejdsdag 21. juni 2020 kl. 10.00 vi mødes på p-pladsen på vestsiden
Arbejdsopgaver:

❖ Klipning af hække
❖ Rengøring af de grønne områder
❖ Tilplantning af krukker med stauder
❖ Samle skrald med gribetænger
❖ Fjernet stubbe ved p-plads på gang 1
❖ Gelænder til trappen ved grøntcontaineren på Østsiden ❖ Vindfang i kontorbygningen males
❖ Rude skiftes i toiletbygning på østsiden
❖ Låge til traktorskur
❖ Hegn omkring containerne
❖ Grundig rengøring af fællestoiletterne
❖ Forplejning.

Sidste tilmelding er den 15. juni så der kan planlægges forplejning, indkøb og arbejdsopgaver. Husk at du også kan bage en kage til arbejdsdagen som dit bidrag.
Oplys gerne hvad du kan/vil bedrage med og tag evt. dit eget værktøj med.

OBS: Hvis du ikke kan deltage i en arbejdsdag har du mulighed for lave arbejdet en anden dag. Kontakt Ewald I kan aftalte dag/ tid og opgave.

Tilmeld dig til arbejdsdagen hos Ewald på Evald@hfrosenbaekken.dk eller på tlf.53337170

18-Maj-2020

Arbejdsdag

Næste arbejdsdag er d. 21 juni 2020 kl. 10,00. Tilmelding skal se til Evald på mail: Evald@hfrosenbaekken.dk eller tlf. 53337170.

 • Arbejdsdag 17. maj 2020

  Tusind tak for en helt fantastisk produktiv arbejdsdag. Vi var mødt 35 personer op og der blev arbejdet i mange grupper.

  Der blev lavet følgende:

  - Samlet gril
  - Ny flagline + rengøring af flagstang
  - En gruppe stod for kaffe og mad
  - Vinduerne på kontoret blev pudset
  - Tavlerne blev rengjort
  - Ukrudt ved toiletbygningen på vestsiden fjernet
  - Samlet skrald i haveforeningens område
  - Buske fjernet på gang 1 til p-pladser
  - Beklædning på garage + fliser i garage
  - Oprydning og fjernelse af affald til genbrugsstationen
  - Trappe sat op ved containeren på øst-siden
  - Etablering af et rum til festudvalget på kontoret

  SE FLERE BILLEDER I GALLERI 2020 VED KLIK PÅ LINKET ØVERST

03-Marts-2020

Arbejdsdage 2020

Årets 4 arbejdsdage i 2020
 29 marts (aflyst pga. coronavirus)
 17. maj
 30.august
 25. oktober

Vi mødes kl. 10 ved kontorbygningen, hvor vi starter dagen med at fordele arbejdsopgaver over en kop kaffe/the.

Arbejdsopgaver:
- Vægge til traktorhus
- Vindfang i kontorbygningen skal males indvendig
- Dør sættes i vindfang i kontorbygningen
- Rude skiftes i toiletbygning på østsiden
- Vaske ruder i opslagstavler
- Gøre grundigt rent i foreningens toiletbygninger
- Skifte snor på flagstangen
- Samle skrald med gribetænger
-evt. flisebelægning ved affaldscontainerne
- Forplejning

Med hensyn til forplejning og indkøb af materialer er seneste mandagen før arbejdsdagen.

Tilmeld dig til arbejdsdagen hos Ewald på
ROSENBAEKKEN@GMAIL.DK eller på tlf.53337170
Oplys gerne hvad du kan/vil bedrage med

03-Marts-2020