Formand

Michael Tollak

Have nr. 173

Tlf: 42649499

Mail.: Michael@hfrosenbaekken.dk

 

Kasserer

Lone Østlund

Have 174

Tlf.: 3054 8330

Mail.: Lone@hfrosenbaekken.dk

 

Sekretær

Kirsten Schougaard

Have nr. 28

Tlf. 23450958

Mail.: Kirsten@hfrosenbaekken.dk

 

Næstformand

Ole Schougaard

Have nr. 31

Tlf: 20228286

Mail: Ole@hfrosenbaekken.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem

Claus Ryge

Have nr. 147

Tlf: 26717177

Email:

 

Bestyrelses suppleanter

" Thy" Klaus Jørgensen have 125

tlf. 40294606

 

Erik Pedersen Have 165

tlf: 21144403

 

Fordeling af opgaverne i bestyrelsen

Michael: Kontakten til Odense Havelodselskab, vurderingsudvalget og Odense Kommune. Koordinator på vedligeholdelse afveje.

 

Lone: Webmaster på hjemmesiden. Administrator på facebooksiden. Varetager udover almindelig kasser opgaver kontakten til revisorerne. Kontaktperson til Odense Vandselskab, Odense renovation, Øens Kloak, festudvalget samt målerudvalget. Udsender skidtbreve og venlige hilsner.

 

Claus: Kontaktperson til haverne, herunder kontakt til foreningens havemand. Koordinering af arbejdsdagene sammen med suppleanterne. Udvælgelse af præmiehaver til Roerskov.

 

Ole: Kontaktperson for vand og kloakering. Planlægning af skidtrunder. Udvælgelse af præmiehaver i Rosenbækken

 

Kirsten: Webmaster på hjemmesiden. Administrator på facebooksiden. Tage referater, udarbejder div. skrivelser og passe tavlerne. Kontaktperson i forhold til lovpligtigt eftersyn af skorstene.

 

Suppleanter: Koordinering og planlægning af arbejdsdagene samt deltager i bestyrelsesmøderne.