Formand

Lolle Schieff

Have nr. 137

Tlf: 60536023

Email: Rosenbaekken@gmail.dk

Næstformand

Claus Ryge

Have nr. 147

Tlf: 29435054

Email: claus@hfrosenbaekken.dk

 

 

Kasserer

Lone Østlund

Have 174

Tlf.: 3054 8330

Mail.: oestlund3@hotmail.com

 

Sekretær

Kirsten Schougaard

Have nr. 28

Tlf. 23450958

Mail.: Kirsten@hfrosenbaekken.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Özkän Özdemir

Have nr. 104

Oezkan@rosenbaekken.dk

tlf: 22106631

Bestyrelsemedlem

Dorte Nørrehvedde

Have nr. 53

dorte@rosenbaekken.dk

tlf: 20336634

Bestyrelsesmedlem

Ole Schougaard

Have nr. 31

Tlf: 20228286

Mail: Ole@hfrosenbaekken.dk

 

 

Bestyrelses suppleanter

" Thy" Klaus Jørgensen have 125

tlf. 40294606

 

Erik Pedersen Have 165

tlf: 21144403

 

Fordeling af opgaverne i bestyrelsen

Lolle: Kontakten til Odense Havelodselskab, vurderingsudvalget og Odense Kommune. Koordinator på vedligeholdelse afveje.

 

Lone: Webmaster på hjemmesiden. Administrator på facebooksiden. Med i fælleshusudvalget. Varetager udover almindelig kasser opgaver kontakten til revisorerne. Kontaktperson til Odense Vandselskab, festudvalget samt målerudvalget. Udsender skidtbreve og venlige hilsner.

 

Claus: Kontaktperson til haverne, herunder kontakt til foreningens havemand. Koordinering af arbejdsdagene sammen med suppleanterne. Udvælgelse af præmiehaver til Roerskov.

 

Ole: Kontaktperson for vand og kloakering samt Odense Renovation. Planlægning af skidtrunder. Udvælgelse af præmiehaver i Rosenbækken

 

Kirsten: Webmaster på hjemmesiden. Administrator på facebooksiden. Med i fælleshusudvalget. Tager referater, udarbejder div. skrivelser og passe tavlerne. Kontaktperson i forhold til lovpligtigt eftersyn af skorstene.

 

Suppleanter: Koordinering og planlægning af arbejdsdagene samt deltager i bestyrelsesmøderne.