Vedrørende vandrørerne i haveforeningen

Der er givet udtryk for af nogen at vandrørerne der er lagt ned  i haveforeningen er for små. Dette er ikke korrekt. MJ Eriksen har lagt standard vandrør ned i str. Ø32, som man gør normalt. Hvis der er nogle medlemmer der har problemer med vandtrykket i deres haner, skal man kontakte Ole på sms eller tlf nr. 20228286, da det formenlig er andre årsager til for lavt vandtryk. 

Vigtigt opslag om pumpestationerne

Vi har fået en skrivelse fra Liqflow A/S som tager sig af alarmerne på vores vandpumper i foreningen. Der er store problemer med alarmer på specielt 2 pumpestationer. Alarmerne skyldes vådservietter der bliver skyllet ud i toiletterne. Vådservietterne stopper pumperne, hvorfor de ikke virker. Det er ikke tilladt at skylle vådservietter i toiletterne.

Det er specielt pumpe 2 og 7 - det gælder haverne 5-18 og haverne 21-30 + 76 og 77.

Det drejer sig formentlig om 1 eller 2 haver i dette område. 

Kludder i kloaken[50]

Vejledning til kloaksystem med pumper - Information til medlemmerne

Drifts og vedligeholdelsesvejledning for målerbrønd

Ansøgning om tilslutningstilladelse til kolonihavehus

Måleudvalg

Dorthe have 53

Tony have 175

Ozkan have 104

Udvalget skal se på procedurer for måler aflæsninger og melde ind til Bestyrelsesmedlem Ole