Salg og vurdering af kolonihavehuse

Al salg af kolonihaver foregår over bestyrelsen

Trin 1. Vurdering bestilles.

For aftale om vurdering af huse rettes henvendelse til kontoret i åbningstiden eller på mail: Rosenbaekken@mail.com

Du skal medbringe en tegning/ byggetilladelse over dine bygninger på grunden.

Der udleveres papirer / dokumenter som skal være udfyldt før huset kan sælges.

Der betales 500 kr. for vurdering denne dag.

 

Trin 2. Kontrol af om bygningerne er lovligt opført.

Der kan kun sælges lovligt opført byggeri.

Før vurdering skal bestyrelsen godkende at bygningerne på haveloddet er lovlige.

 

Trin 3. Vurdering af bygninger og havelod.

Bestyrelsen kontakter vurderingsudvalget så dit hus kan blive vurderet. 

Du skal være til stede når vurderingen sker. 

 

Trin 4. Salg af bygninger på havelod.

Efter vurdering kan huset sættes til salg. Kan annonceres i tavlerne og på H/F Rosenbækkens hjemmeside.

 

Trin 5. Opgaver for sælger og køber før en handel kan gennemføres.

Når der er fundet en køber skal han/hun orientere sig om regler og vedtægter gældende for OHS og H/F Rosenbækken inden køb af kolonihave. 

Informationen kan findes på H/F Rosenbækkens hjemmeside. 

Købsaftalen skal udfyldes af sælger og køber inden handlen.

 

Trin 6. Handlen

Handlen foregår på haveloddet. 

Den udfyldte købsaftale gennemgås og ejererklæringen tjekkes.

Køber skal godkendes af bestyrelsen og skal fremvise sundhedskort samt betale 500 kr. for indmeldelse i H/F Rosenbækken. Lejekontrakt udfyldes.