Når du vil sælge dit kolonihavehus

Når du skal sælge dit kolonihavehus.

 

Salg af dit kolonihavehus starter med vurderinger.

Når du beslutter at sælge din kolonihave, skal den vurderes. I første omgang for at sikre at byggevedtægterne er overholdt. Er der ulovligt byggeri, skal det lovliggøres før dit hus kan sælges.

Sikring af lovliggørelse af byggeriet.

Bestyrelsen ansvar i forbindelse med salget af din kolonihave er at efterse, at handlen foregår efter reglerne og at dit hus er lovlig bygget. Vi skal derfor ud på haveloddet og se om bygningerne er for store eller placeret for tæt på skel. Først når det er konstateret at din kolonihave er opført efter forskrifterne, kan vurderingen af dit hus og have gå i gang.

Før vi kommer ud til din kolonihave, skal du på kontoret aflevere en tegning, hvor alle dine bygninger er markeret med mål. Du kan finde tegningen her på hjemmesiden (byggeansøgning side 3 ved Odense havelodsseskab) eller afhente en på kontoret.

Vurdering af max. pris og start på handlen.

Når bestyrelsen har konstateret at dit byggeri er lovlig, skal den vurderes i forhold til hvilken pris du kan sælge den til. Husk at du ikke kan sælge dit kolonihavehus før vurderingen er lavet.

Vurderingen gælder et år fra den dato den er udarbejdet. Undtagelsen fra reglen om vurdering er:

  • den er under et år gammel
  • du overdrager kolonihaven til et familiemedlem.

Vurderinger af kolonihaver laves af Rosenbækkens vurderingshold. De er valgt på generalforsamlingen til dette hverv og bestyrelsen har som sådan ikke noget med vurderingerne at gøre.

Rent praktisk sket det ved at du henvender dig på foreningens kontor i åbningstiden. Her bliver du skrevet op på listen til vurdering af huset. I forbindelse med du skrives på listen, skal du betale 500 kr. for vurderingen. Der kan betales med kontanter eller laves en bankoverførsel.

Vurderingsholdet vurderer løbende kolonihaverne. Der kan opstå ventetid til vurdering men de tages efter listen så hurtigt som vurderingsholdet kan nå det.

Når vurderingerne ligger klar, bliver den tilsendt på mail til dig. Har du ikke mail adresse, kan du få udleveret vurderingen på kontoret i åbningstiden. 

For at dit havelod kan overgå til andre, skal året haveleje være betalt. Du og sælger aftaler selv, hvor meget af havelejen sælger evt. skal betale. Dette mellemværende kan bestyrelsen ikke inddrages i.

Dokumenter til brug ved salg.

I forbindelse med at du skrives op til vurdering får du udleveret en mappe med de dokumenter, som skal bruges i forbindelse med salget. I mappen finder du 3 dokumenter:

 

Ejererklæring til brug for vurdering af kolonihavehus

  • Den udfylder du inden vurderingen og giver til vurderingsmændene, når du mødes med dem i forbindelse med vurderingen.

 Købsaftale vedrørende kolonihavehus

  • Når du har fundet en køber, skal I sammen udfylde købsaftalen med relevante oplysninger – inden I kommer på kontoret for at få gennemført salget.

Vejledning til køber og sælger ved vurdering.

  • Den skal både du og din køber læse.

Hvis du mister dokumenterne, kan de findes på HF Rosenbækkens hjemmeside. Hvis du ikke har adgang til Hjemmesiden kan du få udleveret en ny mappe på kontoret. Den koster 50 kr.

Salg / overdragelse af kolonihavehuset.

Salg og overdragelse kan kun ske på kontoret. 

OBS: Inden handlen kan gennemføres, skal køber godkendes til at kunne indgå lejeaftale med HF Rosenbækken.