Gebyrliste fra Odense Havelodsselskab 2022

                            Gebyrliste

                          VEDTÆGT  FOR HAVEFORENINGERNE i ODENSE HAVELODSELSKAB - § 7.

                                                  Gældende fra d. 1/9-2022.

Indbetales til foreningerne:

Indmeldelsesgebyr – nye medlemmer_________________________________ kr. 1.000, -

Børn af afdøde eller nulevende medlemmer - medlems gebyr ______________kr. 250,-

Byt af kolonihave i samme forening ___________________________________kr. 250,- pr. medl.

Manglende orientering om adresseændring ____________________________ kr. 250,-

Vurdering af kolonihavehus _________________________________________kr. 500,-

Vurdering til Advokat / Skifteret - af have og hus på havelod _______________kr. 800,-

PÅKRAV om manglende lejebetaling __________________________________ kr. 250,-

PÅKRAV om misligholdelse af vedtægt, ordensregler og lejekontrakt _________kr. 500,-

OPHÆVELSE af medlemskab _________________________________________ kr. 500,-

Indbetales til Odense Havelodselskab:

Ankesag __________________________________________________________ kr. 500,-

Byggetilladelse/byggegodkendelse _____________________________________ kr. 500,-

Uanset hvad der ønskes opført, som kræver byggetilladelse skal der forud for tilladelse til byggeriet indbetales gebyr. Gebyret overføres til konto i OHS: 5387-773712

Vedtægter, ordensregler og lejekontrakter fra Odense havelodsselskab

Standardlejevilkår for leje af havelod under Kolonihaveforbundet

Odense havelodsselskab hjemmeside

God information om kolonihaver i Odense 

Tillæg til lejekontrakt med Odense kommune

Underskrevet lejekontraktstillæg

Lejekontrakt Od. Kommune-1

Tillæg til lejekontrakt med jordejer 021018

Del siden