Sortering af madaffald

Vi har til aften uddelt spande og poser til sortering af madaffald. Til information de er sat indenfor havelågerne i alle haverne. Tak til Pia Søndergaard og Daniel Larsen for hjælpen med uddeling.

Renovations regulativ for Odense kommune

07-Marts-2020

Sortering af affald

Vi har nu fået de nye affalds containere i haveforeningen og det er nu vigtigt at vi allesammen sorterer korrekt.
Der er opstillet:
Container til papir og pap
Container til madaffald
Container til glas og metal
Container til restaffald

Hvis affaldet ikke bliver sorteret vil Odense renovation skulle sorterer affaldet for os, de vil derfor tillægge regningerne gebyr for sortering. Dette kan gå hen og blive meget dyrt for foreningen.. Hvis der er nogen spørgsmål i forbindelse med sortering af affald er man mere end velkommen til at rette henvendelse til kasserer Lone Østlund.
Der er lagt et regulativ for affaldsortering på hjemmesiden under renovation. Renovation i Odense kommune er ikke længere en valgmulighed men påtvunget fra Odense kommune.

Del siden