Vejledning om prisfastsættelse af kloak 2022

Vejledning til køber og sælger om vurdering

Ankeblanket til vurdering 2022

Salg og vurdering af kolonihavehuse

Al salg af kolonihaver foregår over bestyrelsen

Trin 1. Vurdering bestilles.

For aftale om vurdering af huse rettes henvendelse til Formand Lolle på mail: Rosenbaekken@gmail.com eller tlf: 60536023

Du skal medbringe en tegning/ byggetilladelse over dine bygninger på grunden.

 

Der indbetales 500 kr. på mobilpay 302126 ved bestilling af vurdering.

Trin 2. Kontrol af om bygningerne er lovligt opført.

Der kan kun sælges lovligt opført byggeri.

Før vurdering skal bestyrelsen godkende at bygningerne på haveloddet er lovlige.

 

Trin 3. Vurdering af bygninger og havelod.

Formanden kontakter vurderingsudvalget så dit hus kan blive vurderet. 

Du skal være til stede når vurderingen sker samt udfyldt ejererklæring. (kan printes fra hjemmeside)

Trin 4. Salg af bygninger på havelod.

Efter vurdering kan huset sættes til salg. Kan annonceres i tavlerne og på H/F Rosenbækkens hjemmeside.

Trin 5. Opgaver for sælger og køber før en handel kan gennemføres.

Når der er fundet en køber skal han/hun orientere sig om regler og vedtægter gældende for OHS og H/F Rosenbækken inden køb af kolonihave. 

Informationen kan findes på H/F Rosenbækkens hjemmeside. 

Købsaftalen skal udfyldes af sælger og køber inden handlen. (printes fra hjemmeside)

Trin 6. Handlen

Handlen foregår på haveloddet. 

Den udfyldte købsaftale gennemgås og ejererklæringen tjekkes.

Køber skal godkendes af bestyrelsen og skal fremvise sundhedskort samt betale 1000 kr. for indmeldelse i H/F Rosenbækken. Lejekontrakt udfyldes.

Købsaftale, ejererklæring og lejekontrakt sendes på mail til den nye haveejer.

 

Del siden