Præmieoverrækkelse

Præmiefest år 2022

i H/F Rosenbækken

Haveforeningerne skal i år selv fejre medlemmer, der er udtaget til præmiehaver.

Bestyrelsen laver i den forbindelse en festlig event torsdag den 22. september i vores nye bålpavillon.

Kl. 17 samles vores 5 haveejere, der er udtaget til præmiehaver sammen med bestyrelsen til en lille festlighed, hvor de forskellige præmier kan overrækkes. Bestyrelsen byder i anledningen på noget at spise og drikke.

Kl. 18.30 indbydes alle medlemmer, der vil være med til fejre ”præmiehaverne”. Vi byder alle fremmødte på lidt vådt til ganen, så vi på behørig vis kan hygge og ønske tillykke.

Præmiehaver og præmiefest 2022

PRÆMIEHAVER 2022 H/F ROSENBÆKKEN

H/F ROSENBÆKKEN ́S ÆRESPRÆMIE:        

Have nr. 14 Birgit Anni Thomsen

KOLONIHAVEFORBUNDETS 1. PRÆMIE:      

Have nr. 182 Türkan Dortkardes

Have nr. 88.  Kim N. Kristensen

Have nr. 180 Tina Østlund Nielsen

Have nr. 135 Jacob Beyer Madsen

Der vil ikke blive afholdt en præmiefest i år, men de heldige vindere vil blive kontaktet om tidpunkt for afhentning af præmier på kontoret.  

Hvad er præmiehaver?

Præmiehaver udtages én gang årligt. Vi samarbejder med HF Roerskov om udtagning af præmiehaver for begge haveforeninger.

Din have kan kun få præmie hvert 5 år. Når man har modtaget en præmie, bliver man det efterfølgende år spurgt om man vil deltage i udtagning af præmie i nabohaveforeningen.

Odense havelodsselskab afholder hvert år i september, præmiefest i Marienlystcentret. 

Del siden