Nyt om kloakering

Bestyrelsen har erfaret at der er mange haver der ikke er registreret som kloakeret, eller har indsendt ansøgt om kloakering. Dette ses på vores opgørelse over godkendelser fra Odense kommune. Odense kommunes kolonihaveteam gennemgår alle haver efter nytår, hvor bestyrelsen håber at alle haver bliver godkendt!

Husk at samletanke er ulovlige og har man vand i huset skal der kloakeres.

Info! Hvis Odense kommune registreret ulovlige forhold såsom at:

- der fortsat udledes spildevand i samletanken

- der er indlagt vand i huset uden kloakering

- kloaken benyttes uden tilladelse fra Odense kommune

Har kolonihaveteamet varslet at haveejeren bliver politianmeldt for overtrædelse af miljøloven.  

Aflæsning af vandmålere

Kære medlemmer i Rosenbækken havekoloni

Vi har fået hjælp fra HF Roerskov til at registrerer aflæsning af vandmålerne i Rosenbækken. Vi skal derfor bede Jer om selv at aflæse vandmålerne senest 1. december 2022. Husk at notere målernummeret ved aflæsning. Herefter skal I gå ind på linket (se nederst) og udfylde vandaflæsningen for Rosenbækken havekoloni. I skal ikke tage Jer af, at der står Roerskov på linket og på vandaflæsningssiden, der står også vandaflæsning Rosenbækken, så det er helt korrekt. 

Vandforbruget vil blive reguleret på næste års haveleje. 

Ved spørgsmål bedes I henvende Jer til Lone Østlund Kasserer i Rosenbækken. 

Venlig hilsen

Lone Østlund

Kære Haveejer i Rosenbækken Havekoloni

HASTER: LÆS HELE OPSLAGET! 

HENVENDELSE FRA ODENSE KOMMUNE:

.................................................................................................

Kære Bestyrelse i Rosenbækken Havekoloni.

Odense Kommune skal snart have 1 års gennemgang af kloaksystem og vandforsyning, sammen med entreprenøren.

I den forbindelse vil vi gerne have jeres og havelejerenes bemærkninger til funktionen af spildevand og vandforsyning i kolonihaverne.

Er der observeret fejl og mangler, er der noget som ikke virker, eller virker dårligt.

Genplantning af hæk er ikke en del af 1 års gennemgangen, dette bliver gjort på et andet tidspunkt.

Bestyrelsen i Rosenbækken bedes derfor samle bemærkninger og evt. spørgsmål sammen og sende til os seneste søndag d. 30. oktober 2022.

Mvh. Odense Kommune

...................................................................................

Så Kære haveejer,

Vi har travlt hvis vi skal have fejl og mangler noteret!

SKRIV FEJL I VEDHÆFTEDE SKEMA OG SEND TIL Rosenbaekken@gmail.com - Senest 29/10-22

PS. Svar venligst kun på denne mail hvis du har udfyldt skemaet og oplever fejl og mangler ift. kloakeringen.

BH Lolle H. Schierff

Formand

Vedrørende vandrørerne i haveforeningen

Der er givet udtryk for af nogen at vandrørerne der er lagt ned  i haveforeningen er for små. Dette er ikke korrekt. MJ Eriksen har lagt standard vandrør ned i str. Ø32, som man gør normalt. Hvis der er nogle medlemmer der har problemer med vandtrykket i deres haner, skal man kontakte Ole på sms eller tlf nr. 20228286, da det formenlig er andre årsager til for lavt vandtryk. 

Vigtigt opslag om pumpestationerne

Vi har fået en skrivelse fra Liqflow A/S som tager sig af alarmerne på vores vandpumper i foreningen. Der er store problemer med alarmer på specielt 2 pumpestationer. Alarmerne skyldes vådservietter der bliver skyllet ud i toiletterne. Vådservietterne stopper pumperne, hvorfor de ikke virker. Det er ikke tilladt at skylle vådservietter i toiletterne.

Det er specielt pumpe 2 og 7 - det gælder haverne 5-18 og haverne 21-30 + 76 og 77.

Det drejer sig formentlig om 1 eller 2 haver i dette område. 

Kludder i kloaken[50]

Vejledning til kloaksystem med pumper - Information til medlemmerne

Drifts og vedligeholdelsesvejledning for målerbrønd

Ansøgning om tilslutningstilladelse til kolonihavehus

Måleudvalg

Dorthe have 53

Tony have 175

Ozkan have 104

Udvalget skal se på procedurer for måler aflæsninger og melde ind til Bestyrelsesmedlem Ole

Del siden