Byggetilladelse version 03 2022

Procedurer udarbejdet af Odense Havelodsselskab

Fremtidig procedure ved byggeansøgning og færdigmelding  

  1. ALLE byggeansøgninger koster fremover kr. 500,- (uanset hvad der søges byggetilladelse til).  

Beløbet overføres til OHS, påført navn på forening og havenummer, samtidig med at byggeansøgningen underskrives i den pgl. forening. 

Når byggeriet færdigmeldes, overføres 250,- til administration i den pgl. forening, og 250,- til administration i OHS.  

  1. Byggeansøgning (den sidste nye fra OHS´s hjemmeside) underskrives af medlemmet (HUSK!! Underskrift på BÅDE side 2 og 3) og afleveres til bestyrelsen i den pgl. haveforening.  

HUSK! Endvidere at påføre navn på haveforening, og havenummer på side 1.

  1. Formand/best.medlem sikrer at det ansøgte er inden for reglerne, underskriver, scanner i PDF og sender til OHS.  
  2. OHS skriver under, og returnerer til bestyrelsen i den pgl. forening, forudsat indbetalingen figurerer på OHS konto: 5387-7737128
  1. Pgl. forening noterer datoen for færdigmelding (12 mdr. efter datoen for underskrift)  
  1. Efter 12 mdr. følger pgl. bestyrelse op på at det byggede svarer til det ansøgte, og pgl. bestyrelse udfylder en færdigmeldingsblanket som scannes og sendes til OHS.  
  1. OHS aftaler med et byggeansvarligt medlem af pgl. bestyrelse en dato for endelig godkendelse.  
  1. Et kredsbestyrelsesmedlem, en ekstern ”assistent” (udpeget af OHS) og et medlem af pgl. bestyrelse mødes og gennemgår byggeansøgning og det færdige byggeri, og sikrer at dette er i overensstemmelse, og lovligt.  

 

Del siden