Velkommen til HF Rosenbækkens hjemmeside

Værd at vide om HF Rosenbækken og foreningens historie

17-December-2021

Generalforsamling 2022

07-November-2021

Kloak og vand

Jeg har modtaget en mail fra Odense Kommune at pumpestationerne i foreningen nu er oppe og køre. Det forventes at kommunen først i uge 45 begynder at returnere de fremsendte tilslutningsansøgninger.
Det er først når man har modtaget ansøgningen retur, man må tilslutte sit havelod til vand og kloak.
Ansøgningsskemaet finder du på foreningens hjemmeside.
Mvh. Formanden

29-Oktober-2021

Nyt vedrørende kloakering

25-Oktober-2021

Vedrørende manglende vand på gang 6

Der er desværre et stort vandbrud på gang 6, så vi har været nødt til at lukke for vandet til gang 6. Det påtænkes ikke at få repareret vandbruddet, da vi i forvejen lukker for vandet på søndag d. 31. oktober 2021.

20-Oktober-2021

Lige en påmindelse og opråb!!

Trailer parkering på fællesarealer er ikke tilladt. Det blev vedtaget på sidste generalforsamling, at trailerne skal fjernes fra fællesarealerne og parkeringspladserne. Man må gerne have dem på haveloddet.

Containerpladsen bliver stadig fyldt op med ting der skal smides ud på genbrugspladsen. containerpladsen er beregnet til restaffald, pap/papir, glas, metal samt madaffald.

Affald må ikke henstilles på parkeringspladser og fællesarealer, har man affald skal det henstilles på eget havelod eller køres på genbrugsstationen.

Biler må ikke parkeres på haveloddet, og det skal pointeres at der heller ikke må parkeres på havegange, stier samt vendepladser.

12-Oktober-2021

Kontakt til Kloakmestre

Hvis man ikke har fået skrevet sig på listen til tilbud om tilslutning af kloakering samt vand, eller har spørgsmål angående tilbud, kan man kontakte kloakmestrene på nedenstående tlf + mail:

Kloak eksperten
tlf: 21976464
mail: mail@kloakeksperten.dk

M.J. Eriksen
tlf: 52212618
mail: bbl@mje.dk

Sydfyns kloak
tlf: 61281653
mail: mail@sydfynskloak.dk

Følgende haver er på listen:

2,3,5,9,19,20,21,27,28,30,31,33,35,37,42,45,46,50,52,59,60,61,68,69,72,77,81,83,90,91,93,103,111,113,114,115,117,118,119,120,126,127,129,132,134,138,141,142,145,146,147,150,151,156,166,171,172,175,176,177,178,180,182.

11-Oktober-2021

Vedrørende haveaffald containerne

Odense Renovation har travlt lige for tiden, haveaffald containerne på begge sider kan derfor ikke blive tømt før d. 26. oktober, desværre

07-Oktober-2021

Skidtrunde oktober 2021

Ved gennemgang af foreningen blev der observeret mange haver med for høj hæk mod havegangen. Vi har valgt ikke at sende venlig hilsner ud til alle, men vil her pointere at hækken mod havegangen skal være så man kan kikke hen over hækken (160 cm). Vi vil gå haverne igennem igen til foråret, hvor alle forhåbentligt har fået klippet hækkene ned.

06-Oktober-2021

Referat af bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021

27-September-2021

Nyt om kloakeringstilbud

24-September-2021

referat fra bestyrelsesmøde den 7. september 2021

19-September-2021

NYT OM KLOAKERING

17-August-2021

Jeg har modtaget nedenstående mail fra kommunen. Det er med undren at det er nogen som har taget kloaksystemet i brug. Da der hele tiden har været meldt ud, at tilslutning til kloak først må gøres, når vi har modtaget en klarmelding fra kommunen.

Hilsen Michael Tollak

UDLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAKSYSTEMET SKAL STOPPE OMGÅENDE.

Mail fra Odense kommune.
Kære bestyrelse i H/F Rosenbækken.

I forbindelse med arbejdet på en pumpestation i Rosenbækken kunne det desværre konstateres at brønden var fyldt med spildevand. Der er altså nogen der allerede har taget kloakken i brug.
Jeg vil derfor bede jer om, at informere medlemmerne i jeres forening om følgende:

Kloaksystemet er endnu ikke koblet til det offentlige system, så spildevandet kan ikke komme væk fra foreningsområderne.
Det er derfor IKKE tilladt at koble spildevand fra kolonihavehusene på kloaksystemet endnu.
Spildevand fra de enkelte kolonihavehuse må først tilsluttes brønden på havelodden når der et givet en tilladelse til det fra Odense Kommune.

Tak.

Med venlig hilsen

Laura Andreasen

04-August-2021

STATUS PÅ KLOAKERING

• Seneste udmelding fra Odense Kommune er, at der åbnes for det nye vandet/ kloakker kan tilsluttes primo september.
• Stier og gange er der lavet del-afmelding på. Resterende veje og p-pladser afventer.
• Da datoen for åbning af det nye vand/ kloakker nu nærmer sig, kan bestyrelsen få aftaler med nogle kloakmestre om arbejdet. Vi er dog – som alle andre for tiden- udfordret af travlhed i byggebranchen. Vi melder ud når vi ved nærmere.

03-August-2021

Vedrørende kloakering

Pga. flere forespørgsler til bestyrelsen og Odense kommune, mindes der lige om at kloak og vand ikke må tilsluttes før der foreligger en tilladelse fra Odense kommune.
Husk at ansøgningsskemaer skal indsendes til Michael Tollak .

02-August-2021

Præmiehaver 2021

02-August-2021

Ansøgning om tilslutning af kloakering

Dokument til udfyldning og udprintning

02-Juli-2021

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, der på generalforsamlingen er sket en procedure fejl.
Et medlem har, ved en fejl stemt via en fuldmagt, hvilket er i modstrid til §11.3 i foreningens vedtægter. Det er ikke tilladt at stemme til en generalforsamling via fuldmagt.
Den ugyldige stemme er blevet annulleret, men det ændrer ikke resultatet af de forslag, som var til afstemning på generalforsamlingen.
Bestyrelsen beklager fejlen, og vil udarbejde en procedure for det ikke gentager sig, ved fremtidige generalforsamlinger.
På bestyrelsens vegne.

Formanden Michael Tollak

26-Maj-2021

Handler med kolonihaver

Ønsker du at sælge dit kolonihavehus skal du kontakte formand Michael Tollak for at træffe aftaler.
Alt vedr. handler foregår således løbende ved behov og der kan ikke laves handler i kontortiden.

Seniorhuset i Toldbodgade 5

 • Foreningens nye traktor

 • Foreningens nye traktor

 • Foreningens nye traktor

 • Renovation

  HF Rosenbækken sorterer affald som resten af kommunen. Der er opsat containere til pap/papir, glas/dåser, restaffald samt madaffald.
  Containerne står på P-pladserne på øst og vestsiden og er tilgængelige hele året.

  I månederne juni, juli og august bliver restaffalds containerne tømt hver mandag, og resten af sommerperioden hver anden mandag.

  Vi har haveaffalds-containere som kan benyttes af alle i havforeningen, de står henholdsvis på P-pladsen på vestsiden samt overfor toiletbygningen på østsiden. Containerne tømmes efter behov om tirsdagen. • Toiletter

  Toiletterne og udslagskummerne er åbne i hele sommerperioden. De bliver gjort rent af et firma, dog er det op til den enkelte at holde det pænt efter brug.

  Toiletterne bliver låst af i vinterperioden for at undgå frostskader, dog holdes udslagskummen åben.

  Sommerperioden starter samtidig med sommertid start og vinterperioden med vintertiden start.

 • De 4 arbejdsdage 2021 er:

  Lørdag den 1. maj

  Lørdag den 19. juni

  Lørdag den 21. august

  Lørdag den 2. oktober