Velkommen til HF Rosenbækkens hjemmeside

Værd at vide om HF Rosenbækken og foreningens historie

16-Juni-2021

Arbejdsdagen på lørdag

Det er få medlemmer der har tilmeldt sig arbejdsdagen på lørdag.
Har du tænkt på deltage men ikke lige fået tilmeldt dig?
Så kan du nå det endnu ved at kontakte Evald på evald@hfrosenbaekken.dk eller på telefon 53337170

09-Juni-2021

Vedrørende toilettet på gang 3

Der er rykket for tømning af toilettet på gang 3. De har lovet at komme i dag formiddag.

09-Juni-2021

Container til haveaffald på østsiden

Odense renovation vil ikke tømme containeren på østsiden, da der er nogen der har lagt en stor bunke jord i. Vi har bestilt en vognmand til at komme og tømme den inden weekenden. Det skal påpeges at det ikke er tilladt at fylde jord og andre ikke komposterbare produkter i containeren.

07-Juni-2021

Dagsorden til generalforsamling d. 27 juni 2021 kl. 10.00

07-Juni-2021

Vedrørende skidtrunder

Til info er der skidtrunder d 4 juli og 2 oktober

26-Maj-2021

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25 maj 2021

26-Maj-2021

Handler med kolonihaver

Ønsker du at sælge dit kolonihavehus skal du kontakte formand Michael Tollak for at træffe aftaler.
Alt vedr. handler foregår således løbende ved behov og der kan ikke laves handler i kontortiden.

26-Maj-2021

kontoret åbent igen

Bestyrelsen vil kunne træffes på kontoret i lige uger mellem kl. 18-19.
Første gang den 1. juni
Kontoret er ferielukker i ugerne 28,29 og 30

25-Maj-2021

Generalforsamling 2021

Der vil blive afholdt generalforsamling udendørs ved kontoret søndag d. 27 juni kl. 10.00. For at begrænse antallet er det kun 1 person pr. have der kan deltage. Medbring gerne en stol, da foreningen ikke har så mange stole. Dagsorden vil blive sendt ud snarest. Forslag der skal tages op til generalforsamlingen skal være i hænde senest onsdag d. 23. juni 2021.

12-Maj-2021

Sommerfest

Sommerfest i haven ved kontoret.

Så er det tid til at sætte kryds i kalenderen til årets sommerfest den 19/6-2021.

Vi starter efter arbejdsdagen kl 15.00 med kaffe og en ostemad, spil og hygge.

Kl. 18.00 tænder vi op i grillen og får stegt noget gris, kylling og pølser.
Det kan købes øl, Rose, Rød, Hvidvin og Sodavand.

Der vil være Amerikansk lotteri efter spisningen.

Telt opsætning fredag kl. 17.00 hvor vi da gerne vil se et par stykker til at give en hånd med.

Pris for menuen: 50,- for voksne / 25,- for børn.

Vi er ved at undersøge om budgetter kan række til lidt live musik. Mere om det senere.

Tilmelding via sms senest den 12/6-2021 til:
Pia Søndergaard 22541197
Frank Jensen 40937011

Vi håber vi ses.
Festudvalget (Pia, Pernille, Lolle og Frank)

03-Maj-2021

Påmindelse om lukning af cykelsti på vestsiden

Lige en påmindelse om at entreprenøren påbegynder opgavning af cykelstien mellem Roerskov og Rosenbækken på onsdag d. 5 maj 2021. Husk at få tømt tanke osv. inden. Entreprenøren har oplyst at gravearbejdet på stamvejen på vestsiden vil være færdig i morgen tirsdag d. 4 maj.

29-April-2021

Lukning af cykelsti

Cykelstien mellem Rosenbækken og Roerskov bliver lukket for gennemkørsel nogle uger frem, fra onsdag d. 5 maj 2021. Det bliver trangt med bilerne, men vi beder medlemmerne om at være lidt tålmodige endnu. Der må fortsat ikke parkeres på havegange.

12-April-2021

Jeg er igen i dag blevet kontaktet af MJ Eriksen, at der holder biler parkeret på havegange.
Det er spildtid for MJ Eriksen, at skulle lede efter de bilejere, som har parkeret ulovligt. Det gør de ikke kan komme i gang med deres planlagte arbejde.
Hvis alle parkeringspladser er optaget, henvises det til at finde alternativ parkerings muligheder i området, det inkluderer ikke havegange og stier. Det er muligt at det så indebære, man er nød til at parkere et stykke væk fra sin have. Men sådan må det være, indtil at kloakeringsarbejdet er afsluttet i haveforeningen, og parkeringspladserne igen frigives.
JF. foreningens ordensregler er det ikke tilladt at parkere på stier og havegange. Hilsen Michael (formand)

 • Foreningens nye traktor

 • Foreningens nye traktor

 • Foreningens nye traktor

 • Renovation

  HF Rosenbækken sorterer affald som resten af kommunen. Der er opsat containere til pap/papir, glas/dåser, restaffald samt madaffald.
  Containerne står på P-pladserne på øst og vestsiden og er tilgængelige hele året.

  I månederne juni, juli og august bliver restaffalds containerne tømt hver mandag, og resten af sommerperioden hver anden mandag.

  Vi har haveaffalds-containere som kan benyttes af alle i havforeningen, de står henholdsvis på P-pladsen på vestsiden samt overfor toiletbygningen på østsiden. Containerne tømmes efter behov om tirsdagen. • Toiletter

  Toiletterne og udslagskummerne er åbne i hele sommerperioden. De bliver gjort rent af et firma, dog er det op til den enkelte at holde det pænt efter brug.

  Toiletterne bliver låst af i vinterperioden for at undgå frostskader, dog holdes udslagskummen åben.

  Sommerperioden starter samtidig med sommertid start og vinterperioden med vintertiden start.

 • De 4 arbejdsdage 2021 er:

  Lørdag den 1. maj

  Lørdag den 19. juni

  Lørdag den 21. august

  Lørdag den 2. oktober